Dec10

Solo Tango at Taiwan Tango Twenty

Yue Yue Bookstore, Taipei, Taiwan